Koleją na Mazury?

15 kwietnia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowały ogłoszenie na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla modernizacji linii nr 35  na odcinku Ostrołęka – Chorzele. Inwestycja będzie realizowana w ramach RPO dla województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Linia z Ostrołęki do Szczytna ma 92km. Jest obecnie w połowie nieprzejezdna. W ostatnich latach na jej północnej części wykonano kilka projektów:
Fabryka Sweedwood w Wielbarku z myślą o pociągach towarowych zainwestowała w modernizację 20-kilometrowego odcinka Szczytno – Wielbark. Uruchomiono także pociągi osobowe dla pracowników, lecz połączenie pasażerskie nie utrzymało się zbyt długo, a ceny za przewozy towarowe przekreśliły pomysł transportu koleją.
Nad nieużywanym odcinkiem linii do Ostrołęki opiekowali się lokalni wolontariusze i pasjonaci kolei.
Linia, która sześć lat temu była zatwierdzona do likwidacji przez PKP PLK, zaczyna zwiększać swoje zainteresowanie. Rok temu wyremontowano kolejny, 15-kilometrowy odcinek Wielbark – Chorzele oraz zbudowano bocznicę prowadzącą do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej. Natomiast między Szczytnem a Wielbarkiem w Szymanach, zbudowano odgałęzienie do nowego portu lotniczego i uruchomiono połączenie pasażerskie.

Po piętnastu latach od zawieszenia kursowania pociągów z Ostrołęki do Szczytna pojawiła się realna szansa na przywrócenie przewozów na całej relacji, uzupełniając lukę na mapie linii kolejowych, a także umożliwienie podróży koleją na Mazury i dalej na północ kraju. Od tego jak w przyszłości będzie wyglądała kwestia przewozów pasażerskich na linii nr 35 zadecydują rozmowy między samorządami.

Kilka zdjęć z linii 35:

Similar Posts