Krótki raport z prac na linii Tłuszcz – Ostrołęka

W pierwszej połowie 2016 roku na linii kolejowej z Tłuszcza do Ostrołęki przeprowadzono kilka remontów. Dziś chciałbym przedstawić efekty ukończonych prac na szlaku Przetycz – Pasieki oraz przejeździe kolejowym w Lucynowie i przyjrzymy się budowie nowego wiaduktu nad torami w Wyszkowie.

Szybciej do Ostrołęki: Przetycz – Pasieki po remoncie

Pod koniec maja zakończono trwający miesiąc remont szlaku kolejowego Przetycz – Pasieki. Prace objęły 10km toru szlakowego od przejazdu w Przetyczy, aż po północną głowicę stacji Pasieki. Wyłożono nową podsypkę i wymieniono większość podkładów. Natomiast na stacji Pasieki wykonano wymianę pierwszego rozjazdu od strony Przetyczy i usunięto rozjazd przy nastawni wykonawczej na nieużywany tor boczny. Niedługo później, przy korekcie rozkładu jazdy, wprowadzono na tym odcinku prędkość 80km/h dla pociągów pasażerskich i 60km/h dla towarowych. Dzięki ostatnim remontom między stacjami Przetycz i Gierwaty, czas przejazdu najszybszych połączeń z Wyszkowa do Ostrołęki w porównaniu do poprzednich lat skrócił się o 10 minut.

Zapraszam do zapoznania się z infografikami prędkości szlakowych na linii Tłuszcz – Ostrołęka w dziale „Informacje”.

Remont przejazdu kolejowego w Lucynowie

Po zakończeniu zamknięć na szlaku Przetycz – Pasieki, rozpoczął się remont nawierzchni na przejeździe kolejowym w Lucynowie. Wymieniono fragment toru, płyty przejazdowe i położono nowy asfalt. Prace trwały około trzech dni. W ostatnim czasie na linii wymieniono w ten sposób kilka skrzyżowań kolejowo-drogowych.

Wymiana infrastruktury przy budowie wiaduktu

W Wyszkowie nadal trwa budowa nowego wiaduktu ul. Kościuszki nad linią kolejową. Przyczółki wiaduktu zostały wybetonowane i wstępnie szykowana jest droga dojazdowa. Nowe położenie przeprawy wymusiło kilka modyfikacji w infrastrukturze kolejowej. Niebezpiecznie bliskie położenie słupa trakcyjnego do nowego obiektu, wymagało przesunięcia konstrukcji, a w konsekwencji pozostałych słupów na łuku. W ramach tej operacji zamontowano nowoczesne słupy trakcyjne o fundamentach palowych i zawieszono odświeżone konstrukcje wsporcze. Termin zakończenia prac nad wiaduktem planowany jest na koniec listopada.

Similar Posts