Pogarsza się stan mostu kolejowego

Most kolejowy w Wyszkowie – największy obiekt inżynieryjny na linii Tłuszcz – Ostrołęka popada w zaniedbanie. 11 grudnia w opublikowanym wykazie ostrzeżeń dla maszynistów pojawiła się nowa rubryka informująca o złym stanie technicznym mostu w Wyszkowie. Efektem tego pociągi na całej długości mostu kolejowego muszą zmniejszyć prędkość do 50km/h.

Ograniczenie na odcinku mostu względem prędkości szlakowej (80km/h) jest niewielkie, więc nie wpływa na czas przejazdu pociągów pasażerskich i towarowych. Natomiast sprawdziły się moje obawy wysnute podczas letniego remontu szlaku Wyszków – Mostówka, gdzie na moście nie zrobiono kompletnie nic. Teraz wprowadza się ograniczenie prędkości gdy pociągi pasażerskie przyspieszyły z 70 do 80km/h, a towarowe z 50 do 60km/h. Jeśli zarządca infrastruktury nic nie zrobi w tej kwestii, to w najbliższych latach możemy spodziewać się następnych obniżeń prędkości. Most kolejowy w Wyszkowie boryka się z problemem zużytych mostownic (podkładów mostowych) co wpływa na spokojność jazdy. Kratownice mostu coraz bardziej pokrywa rdza, a ostatnie piaskowanie w 2001 roku było wykonane w kiepskiej technologii. Belki mostownic niestety nie należą do tanich tak, jak i zabieg piaskowania tak ogromnej konstrukcji więc na poważniejsze działania w tej kwestii możemy jeszcze trochę poczekać.

Wyszkowski most kolejowy nad Bugiem to konstrukcja oddana do użytku w 1961r. i skrócona względem poprzedniej, przedwojennej konstrukcji o dwa przęsła od strony Rybienka.

Zobacz zdjęcia w galerii /foto