Kolej w Wyszkowie

Rybienko

km
18
0

Przystanek osobowy Rybienko powstały w 1929 roku, znajduje się w południowej części Wyszkowa, po lewej stronie rzeki Bug. Peron pasażerski umieszczony jest na łuku linii kolejowej, a zaraz przy nim funkcjonuje przejazd kolejowy. W przeszłości na terenie przystanku znajdowała się kasa biletowa oraz wiata przystankowa.
Do roku 1961, z powodu zniszczonej przeprawy kolejowej na rzece Bug, bieg kończyły tutaj wszystkie pociągi jadące od strony stacji Tłuszcz. Przystanek posiadał wówczas dodatkowy tor mijankowy przeznaczony do oblotu lokomotyw wokół składu. Pomiędzy Rybienkiem, a stacją kolejową w Wyszkowie, realizowano dowóz za pomocą specjalnie przygotowanych furmanek.Zobacz wszystkie zdjęcia ze słowem kluczowym „Rybienko” w galerii /foto

Most nad rzeką Bug

km
18
6

Stalowy most nad rzeką Bug, uznawany jest za największy obiekt inżynieryjny na linii kolejowej nr 29. Istniejącą do dnia dzisiejszego konstrukcję, oddano do użytku w latach 60-tych, ale pierwszy obiekt powstał w tym miejscu już w latach 1895-1897, jako część ówczesnej linii szerokotorowej.
Pierwszy żelazny most miał około 360 metrów długości oraz 3,66 metra wysokości. Składał się z 6 przęseł o lekko zaokrąglonym kształcie. Pomiędzy 1915, a 1917 rokiem, przekuto rozstaw szyn z 1524 mm, na 1435 mm, który obowiązuje po dziś dzień. Podczas I Wojny Światowej został wysadzony. Na jego miejscu powstała kolejna żelazna konstrukcja, swoim wyglądem zbliżona do obecnej, z przęsłami w kształcie trapezu. Zaraz po wybuchu II Wojny Światowej, Polacy aby przeszkodzić niemcom, wysadzili przeprawę. Niemcy odbudowali tymczasowo obiekt, a pod koniec wojny ponownie zniszczyli. Obok mostu, znajdował się port, do którego docierała kolej. Jego istnienie, znacząco przyśpieszyło prace prowadzone przy odbudowie całej struktury mostu.
Na moście kolejowym w Wyszkowie kręcono sceny do filmu „Katyń” (2007) Andrzeja Wajdy. Środkowy filar między dwoma przęsłami jest najbardziej zachowanym filarem po pierwszej konstrukcji mostu z roku 1897. Różnice w strukturze przęseł oraz sposób ich zawieszenia, można zauważyć na jednym z poniższych zdjęć. Najprawdopodobniej wynikają one z odbudowywania konstrukcji.

Aktualizacja 21.12.2016: Na moście kolejowym w połowie grudnia wprowadzono stałe ograniczenie prędkości pociągów do 50km/h z powodu pogarszającego się stanu technicznego. Więcej informacjiZobacz wszystkie zdjęcia ze słowem kluczowym „most kolejowy Wyszków” w galerii /foto

Szlak przed stacją od strony Mostówki

km
18
9
do
20
0

Zaraz za mostem kolejowym, znajduje się jednopoziomowe skrzyżowanie kolejowe z ulicą 1 Maja. Jest ono sterowane automatycznie. Po krótkim odcinku, linia zatacza łuk w prawo. Na jego początku, przed wiaduktem ulicy Kościuszki, znajduje się sygnalizator (tarcza ostrzegawcza) ToA. Sam wiadukt jest w kiepskim stanie technicznym, ale tuż za nim budowana jest nowa przeprawa drogowa. Na strukturze wiaduktu można zauważyć osad pozostały po kursujących do lat 80-tych parowozów (zdjęcie poniżej). Za wiaduktem po prawej stronie (przy ulicy Okrzei) znajduje się budynek podstacji energetycznej, zasilającej sieć trakcyjną napięciem 3kV DC. Tego typu punkty na linii, rozmieszczone są co około 20 kilometrów. Na zdjęciu poniżej sekcja zasilania na łuku.
Układ głowic wjazdowych do stacji Wyszków (zmiana położenia toru szlakowego tuż przed stacją), wynika najprawdopodobniej z planów rozbudowy linii kolejowej nr 29, o dodatkowy tor szlakowy. Koncepcję zaniechano z przyczyn technicznych oraz finansowych (przebudowa mostu kolejowego). Za semaforem wjazdowym A, znajduje się kolejne skrzyżowanie kolejowe z ulicą Pułtuską. Jest to jedyny na linii przejazd kolejowy, obsługiwany przez dróżnika przejazdowego. Wyposażony jest w cztery długie rogatki. Na kilometrowym odcinku, niweleta wynosi 1%, co w skrajnych przypadkach jest problematyczne dla przejazdu pociągów towarowych od strony stacji Mostówka.

Aktualizacja 21.12.2016: We wrześniu rozpoczęto rewitalizację toru na tym odcinku oraz przygotowania do likwidacji posterunku dróżnika i przeniesienia sterowania przejazdem do nastawni wykonawczej Wz1. Ostatni na linii Tłuszcz – Ostrołęka posterunek dróżnika zamknięto 19 października. Na przełomie października i listopada wyburzono stary wiadukt a 19 listopada oddano nowy obiekt. W tym samym dniu rozpoczęto remont nawierzchni przejazdu kolejowego na ul. Pułtuskiej. Szczegóły [link1] [link2] [link3]

Stacja kolejowa w Wyszkowie

Najlepiej urządzony dworzec zastaliśmy w Wyszkowie. Przylega on tuż do miasta i o ile wnosić można, ruch na nim będzie bardzo ożywiony. Do dnia onegdajszego Wyszków dawał utrzymanie licznym woźnicom, którzy wozili pasażerów na dworzec kolei petersburskiej lub wprost do Warszawy, Z otwarciem kolei przemysł furmański upadnie, co niepomiernie martwi woźniców.
Natomiast Wyszków wiele zyskuje na nowej a łatwej komunikacji. Mieszkańcy wróżą miastu rozwój i ożywienie handlu. Na stacji tutejszej już zgromadzono znaczne transporty zboża i innych towarów, przeznaczonych do Warszawy. Również i wzniesienie mostu na Bugu ułatwia wyszkowianom stosunki handlowe z okolicą zarzeczną. – Kurjer Warszawski, 14 października 1897r.

km
20
5

wyszkownamapieStacja kolejowa w Wyszkowie, w województwie mazowieckim, położona jest 20 kilometrów od Tłuszcza oraz 54 kilometry od Ostrołęki. Zlokalizowanie jej w centrum miasta, zostało bardzo pozytywnie odebrane już w pierwszych dniach po uruchomieniu ruchu pociągów w 1897 roku. Kolej pozwoliła na zwiększenie wydajności przewozów towarowych oraz pasażerskich w kierunku Warszawy. Na znaczeniu zyskał również sam Wyszków.
Za sprawą rozbudowanej wówczas kolei, powoli zwiększała się populacja miasta, a w okolicy samej stacji powstała huta szkła, fabryka mebli oraz browar. Rozwój tych obiektów, wymusił budowę nowych bocznic, jak również rozbudowę samej stacji, by przyśpieszyć formowanie składów.
Stacja doczekała się elektryfikacji dopiero w 1982 roku, a trzy lata później, pociągami elektrycznymi, można było dojechać do Ostrołęki.
Na infrastrukturę stacyjną Wyszkowa składają się dwa perony, jeden tor główny zasadniczy, dwa tory dodatkowe, cztery tory boczne, rampa przeładunkowa, magazyn, budynek dworca oraz kładka dla pieszych. Za prowadzenie ruchu na stacji odpowiadają pracownicy nastawni dysponującej Wz oraz nastawni wykonawczej Wz1, które wyposażone są w urządzenia mechaniczne scentralizowane z semaforami świetlnymi. Dodatkowo trzy rozjazdy za peronami od strony stacji Ostrołęka, są elektryczne – zamontowano je z myślą o sprawniejszym przeprowadzaniu manewrów na stacji, na tor nr 3. Tor nr 5 natomiast, jako jedyny jest wyposażony w czujniki zajętości toru.

Idąc od przejazdu kolejowego na ul. Pułtuskiej w kierunku Ostrołęki, po obydwu stronach toru szlakowego znajdują się zakończone tuż przed ulicą tory boczne do odstawiania taboru kolejowego. Tor z lewej strony przy budce dróżnika najczęściej służy odstawiania lokomotyw i wyposażony jest w tarczę manewrową. Dłuższy tor po prawej jest miejscem dla składów pasażerskich, wagonów technicznych i zabezpieczony jest wykolejnicą. Dawniej obok biegł dodatkowy tor boczny do magazynu na rogu ul. Pułtuskiej i Okrzei. Następnie rozpoczyna się grupa rozjazdów, obsługiwanych mechanicznie ze stojącej z lewej strony nastawni wykonawczej Wz1. Po lewej stronie rozpoczynają się tory boczne przeznaczone dla pociągów towarowych, a po prawej dwa perony części pasażerskiej stacji. Tor szlakowy nr 1, znajduje się przy szerokim peronie nr 2, a tor nr 5 biegnie między peronami 1 i 2 tuż przy budynku dworca. Na końcu peronów znajduje się przejście nadziemne. Tuż za kładką po prawej stronie, wzdłuż toru nr 5, zakończony jest tor nr 7, przy którym znajduje się wysoka rampa i magazyn z końca XIX wieku, zbudowany z szyn kolejowych. Magazyn jest obecnie używany przez firmę wulkanizacyjną. Za krótką rampą wysoką, znajduje się rampa niska, gdzie dość często przyjmowane są pociągi towarowe. Następnie na północnej głowicy stacji stoi grupa semaforów wyjazdowych, przejazd przy ul. Zakolejowej i nastawnia dysponująca Wz po prawej stronie. Na wyjeździe ze stacji z lewej strony toru szlakowego, znajdowały się tory przeznaczone do formowania składów towarowych, skrajnik oraz waga pomostowa. Nieużywane tory jak i obiekty w tym miejscu, a także niezelektryfikowane tory boczne nr 8 i 10 zostały usunięte we wrześniu 2011 roku.

Szlak przed stacją od strony Przetyczy

km
21
4
do
22
8

Kilkanaście metrów za ostatnim rozjazdem na północnej głowicy stacji, tor szlakowy ponownie zmienia swoje położenie odchodząc w lewo. (Przyczynę tego zjawiska objaśniłem powyżej w opisie szlaku od strony Mostówki.) Zanim zelektryfikowano odcinek z Wyszkowa do Ostrołęki w latach 1982-85, sieć trakcyjna kończyła się zaraz w okolicy semafora wjazdowego. Za semaforem wjazdowym od strony Ostrołęki szlak biegnie prostym, kilometrowym odcinkiem do tarczy ostrzegawczej. Szlak ten przemierza północne obrzeża miasta. Po prawej stronie tego odcinka znajdują się głównie zabudowania przemysłowe, a z lewej pola. W okolicy tarczy ostrzegawczej „ToP” znajduje się mały przepust rzeczny. Następnie linia zatacza łuk w prawo, zbliżając się do ul. I Armii Wojska Polskiego. Przejazd kolejowy w tym miejscu przez wiele lat był niestrzeżony, a przekroczony iloczyn ruchu pojazdów drogowych wymuszał na pociągach ograniczenie prędkości do 20km/h. Skrzyżowanie torów z ulicą zostało wyremontowane w sezonie letnim w 2012 roku. Nowy przejazd wyposażony w sygnalizację, rogatki i monitoring rozwiązał problem bezpieczeństwa, co pozwoliło zniesienie ograniczenie prędkości. Tuż za przejazdem znajduje się granica miasta, a szlak kolejowy dalej biegnie przez las w kierunku wsi Leszczydół.

Zobacz też:

Lokomotywy pracujące w wyszkowskim przemyśle

Bocznice kolejowe w Wyszkowie

Wszystkie zdjęcia kolejowe z Wyszkowa w galerii /foto